Forrester-onderzoek: “SMBs: The Future Is Co-Managed”

By Elizabeth Fichtner

In een onderzoek van 2023 in opdracht van Datto heeft Forrester Consulting 421 besluitvormers op het gebied van cloudstrategie van bedrijven in het MKB ondervraagd over de huidige IT-infrastructuren van hun organisaties en hoe het gebruik van externe samenwerkingsverbanden de activiteiten stroomlijnt, geld bespaart en bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Hoewel kleine bedrijven zich de afgelopen vijf jaar voor veel verschillende uitdagingen geplaatst zagen, was de meest opvallende uitdaging voor deze organisaties de overstap naar de publieke cloud. Hoewel de pandemie van 2020 deze overstap versnelde, naarmate bedrijven zich aanpasten aan de behoeften van thuiswerkers, was dit niet de primaire reden voor de overstap. In feite keken veel organisaties al vóór de pandemie naar de publieke cloud voor potentiële kostenbesparingen en als oplossing om te voldoen aan strengere wereldwijde nalevingsverplichtingen.

Deze overstap zet vandaag de dag verder door en de onderzoeksbevindingen laten zien dat veel IT-professionals verwachten dat 61% van hun werklasten in de komende twee jaar in de cloud zal zijn. Interessant is dat de overige 39% van de infrastructuur en applicaties naar verwachting nog steeds op locatie zal zijn, en veel respondenten geen volledige overgang naar de cloud verwachten. In deze blog gaan we nader in op wat tot deze aanpassing heeft geleid.

Publieke cloud: verwachtingen versus realiteit

Het stroomlijnen van activiteiten en het verhogen van de snelheid, het moderniseren van bestaande apps en diensten, en kosteneffectiviteit zijn drie van de belangrijkste verwachtingen die bedrijven noemen bij het positioneren van een overgang van hun IT-infrastructuur naar de cloud. Voor veel onderzoeksrespondenten blijkt de cloud minder impact te hebben dan gedacht.

Potentiële kosteneffectiviteit werd door 93% genoemd als de primaire beslissing voor de overgang. Maar voor veel bedrijven in het MKB is de migratie naar de cloud een aanzienlijke onderneming, en uit ons onderzoek bleek dat slechts 47% van de respondenten aangaf dat hun organisatie hierdoor meer kostenoptimalisatie had gerealiseerd. Bovendien noemden de respondenten andere uitdagingen die de voordelen van de migratie teniet deden. Slechts 33% gaf aan dat de snelheid van opzetten of opbouw was toegenomen en slechts 31% zag een verbeterd vermogen om te voldoen aan regelgeving. Nu de kosten van clouddiensten blijven stijgen, zullen meer bedrijven in het MKB de verwachte voordelen van migratie zorgvuldig moeten overwegen. Bovendien zullen veel organisaties zich moeten afvragen of deze gebrekkige prestaties te wijten zijn aan de cloud of aan de beperkingen van hun IT-organisatie.

Complexe technologie en een uitdaging voor vaardigheden

Bedrijven in het MKB hadden de cloud afgeschilderd als een “beloofd land”, en op het eerste gezicht laat deze studie zien dat veel van de verwachtingen van de cloud niet zijn uitgekomen. De vraag die wij stellen is: zijn het de mogelijkheden en de structuur van de cloud die niet aan onze verwachtingen hebben voldaan of is het iets anders?

De harde realiteit is dat cloudinfrastructuren complex zijn, en zoals eerder vermeld, blijft 39% van de infrastructuur van veel bedrijven in het MKB op locatie, wat betekent dat veel van deze cloudmigraties hybride zijn, wat tot nog meer complexiteit leidt. Besluitvormers lieten weten dat een van hun grootste uitdagingen het behoud van interoperabiliteit tussen cloudinfrastucturen en infrastructuren op locatie was. Dit zorgt voor een complexe, onsamenhangende hybride omgeving en geeft aanleiding tot bezorgdheid over de beveiliging.

Echter, 52% van de respondenten verklaarde dat een gebrek aan interne expertise een uitdaging vormt voor de activiteiten van hun organisatie in de publieke cloud en 74% vond dat hun organisatie niet de capaciteit of het vermogen heeft om medewerkers adequaat op te leiden naarmate de cloud complexer wordt. Mogelijk is dit de reden waarom cloudmigraties niet aan de bedrijfsverwachtingen voldoen.

Samenwerkingsverbanden optimaal benutten

Het beheer van zowel publieke cloudinfrastructuren als cloudinfrastructuren op locatie wordt steeds complexer en duurder voor bedrijven in het MKB. De cloud kan alleen transformatieve resultaten teweegbrengen als organisaties bereid zijn zorgvuldig voorbereidend werk en planning uit te voeren en deskundig advies in te winnen. Zonder deskundig en ervaren personeel zullen bedrijven in het MKB blijven worstelen om het maximale uit hun hybride implementaties te halen. Door optimaal gebruik te maken van samenwerkingsverbanden met managed service providers (MSP's) kunnen bedrijven in het MKB hun hybride IT-omgevingen samen met deskundige partners beheren, de prestaties verbeteren, de beveiliging verhogen en hun kosten voorspelbaarder houden.

Download voor meer informatie het Forrester-onderzoek “SMBs: The Future Is Co-Managed.”

MKB: De toekomst wordt Co-Managed

Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) wordt het beheer van zowel publieke infrastructuren als infrastructuren op locatie steeds complexer en duurder.

Bekijk de bron

Suggested Next Reads