BACKUP, RESTORE, and PROTECT
with Datto Endpoint Backup for PCs
ÖversiktFunktionerResurser

En pålitlig backup- eller datasäkerhetskopieringslösning i molnet för att skydda din dator

Datto Endpoint Backup for PCs är betydligt mer än datasäkerhetskopiering i molnet. MSP:er kan skydda kundernas Windows-baserade datorer från driftsstopp och dataförluster. Ännu viktigare är att du snabbt kan återställa data om driftsstopp och cyberattacker förekommer.

Boka en demonstration Försäljningskontakt

Skydda dina kunders data med säkerhetskopiering i molnet och återställning

Allteftersom antalet distansanställda ökar blir det allt viktigare med en lösning för ändpunktsbackup. En omfattande mängd kritiska affärsdata ligger fortfarande lokalt på de distansanställdas PC:ar. Skydda den typen av data med Datto Endpoint Backup for PCs.

Dagligt dataskydd i alla dess former

Datto Endpoint Backup for PCs säkerställer fullständigt skydd mot vanliga former av dataförluster, inklusive gisslanprogram (ransomware), oavsiktlig radering, hårdvarufel och förlorade eller stulna enheter.

Tillförlitlig backup i Windows utan utrustning

Datto Endpoint Backup for PCs använder bildbaserad datasäkerhetskopieringsteknik, vilket innebär att du inte behöver köpa eller hantera ytterligare hårdvara. Den erbjuder PC-backup direkt till Datto Cloud, vilket garanterar att dina data är skyddade oavsett vad som händer.

Maximera effektiviteten

Med Datto Endpoint Backup for PCs automatiserade datasäkerhetskopierings-scheman i molnet och centrala hantering kan du hantera flera kunder och även strömlinjeforma utplaceringsprocessen på distans via partnerportalen.

Varaktiga marginaler

En enkel modell med ett enda pris utan överdrivna priser eller extra avgifter ger förutsägbara och varaktiga marginaler.

Förhindra dataförlust på stationära och bärbara datorer

Effektiv slutpunktsåterställning på stationära och bärbara datorer för att snabbt återta verksamheten.

Skydda affärsdata oavsett var de befinner sig

Skydda alla klienters ändpunkter mot gisslanprogram, förlust eller stöld och oavsiktlig radering av ändpunktsdata. Om du letar efter en backuplösning för Windows behöver du inte leta längre. Datto Endpoint Backup for PCs skyddar företagsdata på enheter med Windows 7, 10 och 11. Den effektiviserar också återställningen av enhetens konfiguration, installation och program med hjälp av bildbaserad återställning.

Återställning från gisslanprogram eller hårdvarufel

Återställ enskilda filer och mappar eller utför en fullständig s.k.”bare-metal” återställning vilket är en återställning av den gamla datorn på en ny maskin. Du behöver inte återinstallera operativsystemet, konfigurera om program och återställa filer och mappar med en enkel återställning av ögonblicksbilder vid en viss tidpunkt.

Självbetjäningsåterställning för kunder

MSP:er kan ge åtkomst till sina kunders administratör för att köra filåterställningar för användarnas räkning. Genom att utnyttja Dattos befintliga funktionalitet för kundportalen minskar resurserna som krävs för att stödja kundernas enheter.

Enkla, tillförlitliga datasäkerhetskopieringar

Bildbaserad backupteknik

Säkerhetskopiera data direkt till Dattos moln med vår utrustningsfria molnbaserade datorsäkerhetskopiering.

Tillförlitlig datasäkerhetskopiering i molnet

Återställ enkelt individuella filer eller hela PC-datorbilden till en ny enhet utan att det krävs kompletterande hårdvara.

Enkel utplacerings&hantering

Placera ut och hantera direkt från Dattos partnerportal.

Vanliga frågor om molnbaserade backuplösningar

Varför är backup viktigt för ändpunkter?

Säkerhetskopiering och återställning vid ändpunkter är ett viktigt steg för att skydda viktiga affärsdata. Det är dock viktigt att se till att du ser det som en del av en mångsidig säkerhetsstrategi. Anställdas enheter och nätverket i stort innehåller kritisk affärsinformation som ofta inte omfattas av företagets säkerhetskopieringspolicyer.

Genom att skydda slutanvändarens enheter kan leverantörer av hanterade tjänster (MSP:er) säkerställa att kundernas affärsdata skyddas. Oavsett var slutanvändarna befinner sig kan du slappna av med vetskapen om att data kan återställas vid dataförlust.

Besök vår blogg om du vill veta mer om varför säkerhetskopiering vid ändpunkter är viktigt.

Vilka tilläggskostnader är förknippade med Datto Endpoint Backup for PCs?

Hur anpassar sig Datto Endpoint Backup for PCs till standarder för säkerhet och efterlevnad?

Stödjer Datto Endpoint Backup for PCs hantering av multi-kundorganisationer?

Hur skiljer sig säkerhetskopiering i molnet från lösningar för synkronisering och delning av filer?

Vad ska jag tänka på när jag köper en säkerhetskopieringslösning i molnet?

Kundberättelser

Skapa ett perfekt kunderbjudande med Datto

Driv din entreprenadverksamhet effektivt och erbjud service på högre nivå med vår integrerade produktsvit.

Andra rekommenderade produkter