Datto Backup for
Microsoft Azure
ÖversiktFunktionerResurser

Tillförlitlig Moln-baserad säkerhetskopiering och katastrofåterhämtning för Microsoft Azure

Datto Backup for Microsoft Azure är utformad specifikt för Hanterad Tjänstetillhandahållare (Managed Serivce Providers, MSP:er), inklusive många kraftfulla funktioner utan extra kostnad.

Boka en demonstration Läs datablad

Datto Backup for Microsoft Azure funktioner

Datto Backup for Microsoft Azure är en dataskyddslösning som går bortom säkerhetskopiering och återhämtning. Den ger full verksamhetskontinuitet och katastrofåterhämtning (business continuity and disaster recovery, BCDR) för Azure i en integrerad stack.

Att höja ribban för tillförlitlighet

Datto Backup for Microsoft Azure byggdes upp från grunden för att säkerställa att MSP:er kan leverera en tillförlitlig Azure BCDR-tjänst till dina kunder i stor skala. Med sin multi-moln kopiering och skärmdumpsverifiering kan du lita på att dina data är säkra.

Lär dig mer

Säker offsite Azure på annan plats säkerhetskopiering & återhämtning

När det gäller att välja en ny lösning för din tek-stack, så är säkerhet din högsta prioritet. Datto Backup for Microsoft Azure är byggd på en oföränderlig moln-arkitektur med krypterade skivminnen, vilket säkerställer att du kan tillhandahålla säkra Azure säklerhetskopieringstjänster till dina klienter.

Lär dig mer

Förutsägbara kostnader

Vi gör det enkelt att beräkna dina kostnader för Azure BCDR. Fastpriser utan debitering för utträde, beräkninar och datalagring. Med Datto Backup for Microsoft Azure, så vet du precis vad dina utgifter och vinstmarginaler är.

Lär dig mer

Specialbyggd för MSP:er

Datto Backup for Microsoft Azure skapades specifikt för MSP:er, så att du lätt kan hantera klientdataskydd i stor skala medan du skapar nya inkomsttillfällen för din verksamhet. En nyckelfärdig lösning, den ger dina klienter ett komplett BCDR-skydd när de använder uppskalningen och effektiviteten hos det allmäntillgängliga molnet.

Lär dig mer

Tillförlitliga Azure säkerhtskopiering odh återhämtning

Tillförlitlig lösning för att skydda Azure-data. Säkerställ verklig kontinuitet med kopiering varje timme till det säkra Datto-molnet.

Multimoln med design

Eliminera risker med enkelmoln med kopiering varje timme till Datto Cloud. Flexibla återhämtningsoptioner inkluderar fulla metadata-återhämtningar som inte kräver manuell hantering. Utför en filåterhämtning och virtualisera i Datto-Molnet på sekunder.

Sökerhetskopieringar varje timme

Azure-arbeten kopieras varje timme till det andra säkra Datto-molnet för att möjliggöra ett 60 minuters återhämtningspunktsmål (Recoery Point Objective, RPO).

End-to-end skydd

Säkerställ konsekvent hantering och skydd, från ändpunkt till server till moln.

Förutsägbara kostnader

Gör molnkostnader mer förutsägbara medan du bygger ordentliga vinstmarginaler med en lösning med ett enda pris.

Säkerhetsfokuserad Azure BCDR

Skydda kritiska Azure-arbeten med en moln-baserad lösning byggd på vårt obevekliga engagemang för säkerhet.

En fristående lösning

Säkerställ att Azure-arbeten är säkra och gör återhämtning lätt med primär kopiering på annan plats till det säkra tillförlitliga Datto-Molnet.

Skydd för klienten

Skydda säkert varje individuell klient mot skadlig programvara och säkerhetshot med en enda gästmodell, krypterade skivminnen och en oföränderlig moln-arkitektur.

Försvar mot borttagande av moln

Återhämta enkelt hela datasetet av ögonblicksbilder som illasinnat eller som olyckshändelse har raderats.

Specialbyggd för MSP:er

Lita på att säkerhetskopieringar är kompletta, boot-bara och är lätta att återhämta.

Hantering av en bildskärm

Hantera moln-säkerhetskopieringar från en skärm, organiserade per klient. minimera tidskrävande manuella arbeten med verifiering av skärmdump, automatiserad testning och e-post alerter.

Förbättrade gästsäkerhetskontroller

Utformad för att bara skydda MSP-omgivningar och säkra individuella klientgäster med en extra nivå av säkerhetskontroller och krypterade skivminnen per klientgäst.

Utformad för tillväxt

Skräddarsy skydd, öka vinstmarginal och ha skalbar verksamhetstillväxt med en flexibel nyckelfärdig lösning.

Modernisera din produktportfölj

Erbjud dina klienter skalbarheten och effektiviteten hos det allmäntillgängliga molnet, medan du skapar nya inkomstmöjligheter för din verksamhet.