Helnöjda kunder. Ökade intäkter. Förbättrad effektivitet.

Vi tror att det inte finns några gränser för vad företag kan åstadkomma med rätt teknik.

Dattos kompletta uppsättning MSP-centrerade produkter och tjänster är specialanpassade för att öka intäkterna och effektivisera din verksamhet, inklusive:

  • Business Continuity and Disaster Recovery
  • Remote Monitoring and Management
  • Managed Networking Services
  • Professional Services Automation
  • Office 365 och G Suite Backup
  • Filbackup och synkronisering

“Vi samarbetar med leverantörer som fokuserar på upptid, för det är kärnan i vår verksamhet. Från Datto får vi omedelbar support.”

Kevin Damghani
Co-Owner, IT Partners+

Beställ en demo