slutpunktsdetektion och svar (endpoint detection and response, EDR) med Datto EDR

Datto EDR ger effektiv slutpunktsdetektion och svar i ett prisvärt, lättanvänt paket. Till skillnad från andra EDR-lösningar som är alltför komplexa, genererar många varningar och kräver omfattande resursåtaganden, effektiviserar Datto EDR slutpunktssäkerheten genom att fånga upp de hot som betyder mest.


Datto EDR inkluderar:

  • Sofistikerad hotdetektering och svar

  • Klicka för att svara och vidta åtgärder direkt från din varningspanel

  • Upptäck fillösa attacker med beteendeanalys

  • MITRE ATT&CK-ramverket ger ditt team sammanhang och tydlighet

  • Smarta rekommendationer för att snabbt mildra avancerade hot

  • Skalbara åtgärder på distans

  • Djup integration