SÄKERHETSKOPIERA, ÅTERSTÄLL och SKYDDA
med SIRIS
ÖversiktFunktionerResurser

SIRIS allt-i-ett säkerhetskopiering och återhämtning

SIRIS allt-i-ett-dataskydd är det enda som har utformats från grunden för MSP:er. SIRIS ger MSP:er möjlighet att skydda och återställa vad som helst när som helst, alltifrån säkerhetskopiering till molnåterställning.

Boka en demonstration

Extraordinära funktioner

SIRIS är allt-i-ett-dataskyddslösningen som är designad för MSP:er och som går bortom säkerhetskopiering och återställning och ger full katastrofåterställning för företagskontinuitet (business continuity and disaster recovery, BCDR) i en integrerad stack.

3-2-1 säkerhetskopiering lika enkelt som 1-2-3

Automatiserade, verifierade säkerhetskopior som sparas lokalt och i det säkra Datto Cloud är MSP:ernas bästa försvar för att skydda sina kunddata. Funktioner som Inverse Chain Technology™ som gör varje stegvis säkerhetskopiering till en återhämtningspunkt och Cloud Deletion Defense™ som upphäver oavsiktlig eller illasinnad borttagning av säkerhetskopior säkerställer att MSP:er kan hantera alla återställningsscenarier.

Omedelbar återhämtning för minimal stopptid

SIRIS kan återhämta sig från alla driftstoppscenarier, vilket minskar både kundernas stopptid och den press som MSP: erna utsätts för när varje sekund räknas. Oavsett om det handlar om återställning på filnivå, omedelbar virtualisering av ett helt system eller återställning av bar metall, ger SIRIS MSP:erna flexibilitet att återställa data när och var som helst.

Första molnet, bästa molnet

Det oföränderliga Datto Cloud är det viktigaste elementet i SIRIS och ger en säker offsite möjlighet att lagra säkerhetskopieringsbilder samt att återställa data. Datto Cloud är geografiskt levererad för säkerhet och datasuveränitet. Exabyte skalbarhet och flera säkerhetslager gör Datto Cloud till det smarta valet för återhämtning.

Molnbaserad hantering av en bildskärm

Övervaka och hantera alla dina SIRIS-anläggningar via den säkra, mångsidiga, molnbaserade Datto-partnerportalen för flera användare.

Att höja ribban för säkerhet och tillförlitlighet

Datto SIRIS säkerhetskopieringsbilder replikeras till det säkra Datto Cloud för lagring och återhämtning utanför anläggningen. Med 99,99999 % tillgänglighet och många lager av säkerhet gör Datto Cloud att MSP:er kan lita på att deras kunddata är säkra.

Säkerhetskopieringens tillförlitlighet

Inverse Chain Technology™-säkerhetskopieringar bekämpar de höga felprocenten i samband med äldre inkrementella säkerhetskopieringar samtidigt som de låter varje inkrementell ögonblicksbild vara en fullt konstruerad återhämtningspunkt.

Att bekämpa Ransomware

Inverse Chain Technology™ skapar en säkerhetskopieringsbild som är motståndskraftig mot ransomware medan det oföränderliga Datto Cloud skapar en säker offsite-lagringsplats för säkerhetskopiering. Integrerad ransomware-skanning detekterar möjliga ransomware-infektioner som del av säkerhetskopieringsprocessen.

Säkerhetskopieringsverifiering

Med SIRIS skärmdumpverifiering kan MSP:er inte bara se om det säkerhetskopierade systemet går att starta upp, utan även verifiera att programmen är tillgängliga.

Det ändamålsenliga molnet för säkerhetskopiering och återställning

MSP:er kan kopiera säkerhetskopior av ögonblicksbilder till det oföränderliga Datto Cloud som inte bara lagrar säkerhetskopierade bilder utan också ger en exabytes-klassplattform att återhämta sig i.

SIRIS integrerar med Datto RMM

Hantera hela din BCDR-flotta direkt från Datto RMM

Återställning från valfri katastrof

Oavsett vad katastrofen handlar om, vare sig det är ransomware, skadade eller raderade filer eller ett serverhaveri, skyddar SIRIS dina data och erbjuder en mängd funktioner för att få dina kunder att komma igång igen.

Inte bara snabb utan även omedelbar återställning

SIRIS omedelbara virtualisering kan återställa en kundserver eller virtuell maskin lokalt eller i Datto Cloud på bara några sekunder. Med hjälp av den molnbaserade recovery launchpaden kan MSP:er enkelt återställa ett helt system eller en fil. Recovery Launchpad är inte bara ett hjälpmedel för återhämtning, utan underlättar även upprättandet av nätverksanslutning, för att säkerställa att kunderna upplever minimal stopptid och maximal produktivitet.

Återställning och filåterställning

Snabb återgång gör det möjligt för dig att återställa filsystem i funktionsdugligt skick utan att du behöver återskapa hela datorn. Om du endast behöver återställa några få filer kan du använda verktyget Direct Restore Utility, som gör det möjligt för användare att hämta filer från alla Windows-enheter med hjälp av iSCSI.

Förbättrad katastrofåterställning som en tjänst

Katastrofåterställning som en tjänst är ett viktigt MSP-erbjudande för kunderna eftersom det underlättar en partiell eller fullständig återhämtning i molnet. Datto tar katastrofåterställning som en tjänst till nästa nivå med en enkel, förutsägbar kostnadsmodell som använder det säkra Datto Cloud.

Återställning av bar metall när du behöver det

SIRIS återställning av bar metall (Bare Metal Recovery, BMR) finns där om du behöver det och med patenterad Fast Failback kan du synkronisera nya data till den återhämtade servern.

En komplett Business Management-plattform

Distribueringsflexiblitet

Implementering för endast programvara på din egen hårdvara, antingen som en virtuell maskin (VM) eller en Linux-server eller en plug-and-play SIRIS säkerhetskopieringsverktyg.

Fast avgift för katastrofåterställning som en tjänst

Från kostnadsfri DR-testning till inga avgifter för beräkning eller utflöde ger SIRIS MSP:erna flexibilitet att erbjuda sina kunder katastrofåterställning som en tjänst i företagsklass med en förutsägbar kostnadsmodell.

Automatiska uppdateringar

Håll din SIRIS-flotta uppdaterad med automatiska bildbaserade push-uppdateringar för att försäkra dig om att du har installerat den senaste SIRIS-programvaran.

Oändligt bevarande i moln

För kunder med reglerings- eller efterlevnadskrav erbjuder säkra Datto Cloud oändlig lagring utöver tidsbaserad lagring av snapshot-kopior.

Backup Insights™

Identifiera fil- och applikationsförändringar mellan två säkerhetskopieringspunkter och återställ filer och applikationer direkt från gränssnittet. På några få sekunder kan du visa och välja filer som ska återställas.

SIRIS NAS-skydd

Tillhandahåll kapacitet på SIRIS säkerhetskopieringsverktyg för att fungera som en delad NAS-fillagring eller som IP-blocklagring med iSCSI för att skydda data som också kan replikeras till det säkra Datto Cloud.

Innovativ säkerhetskopiering för alla

Vår besatthet av säkerhetskopiering är orsaken bakom vår ledande roll inom branschen med 97,5 % framgångsrik säkerhetskopiering. Faktum är att Dattos engagemang i branschen inkluderar vårt bidrag till gemenskapen för öppen källkod där vi skrev Dattos blockdrivrutin för skapande av live ögonblicksbilder på Linux.

PSA- och RMM-integration

SIRIS integreras sömlöst med fjärrövervakning och -hantering (Remote Management and Monitoring, RMM) och professionell tjänsteautomatisering (Professional Services Automation, PSA) som är ryggraden i MSP-verksamheter.

Experterna bakom experterna

Dattos 24/7/365 tekniska direktsupport förser MSP:er med SIRIS-experter som hjälper till vid varje steg på vägen, inklusive stöd för DR och DR-testning i realtid.

Inverse Chain Technology™

Inverse Chain Technology möjliggör en snabbare och mer motståndskraftig säkerhetskopieringsprocess och gör en 5 minuter lång säkerhetskopieringsfrekvens möjlig. Dessutom är varje inkrementell ögonblicksbild en helkonstruerad (startduglig) återhämtningspunkt.

Avancerad säkerhetskopieringsverifiering

För att säkerställa att en säkerhetskopia är genomförbar går avancerad skärmdumpverifiering längre än att kontrollera att en säkerhetskopia är startduglig genom att tillhandahålla skriptkörning i syfte att verifiera att en tjänst eller en applikation är körbar

Integrerade säkerhetsfunktioner

Totalsträckskryptering skyddar data både under överföring och i molnet och är valfritt för lokala säkerhetskopior. 2FA-inloggning är obligatorisk för åtkomst till Datto Clouds partnerportal och de ZFS-baserade ögonblicksbildsfilerna kan inte skadas av ransomware. Datto Cloud har många lager av extern och intern säkerhet, däribland Cloud Deletion Defense™ som återställer raderade ögonblicksbilder.