SIKKERHEDSKOPIÉR, GENDAN og BESKYT
med SIRIS
ÖversiktFunktionerTekniska dataResurser

Din partner i Business Continuity and Disaster Recovery

Med Datto ALTO och vårt supportteam vid din sida kan dina kunder vara lugna för att deras verksamheter är skyddad och kommer att fortsätta att fungera utan störningar.

BESTÄLL EN DEMO

Utforska viktiga resurser i SIRIS

SIRIS är en kompakt och komplett dataskyddsplattform i ett enda integrerat paket.

Pålitligt dataskydd

Automatiserade, verifierade säkerhetskopior, lagrade lokalt och i molnet, redo för alla återställningsscenarier.

Flexibla återställningar

Lita på Datto för allt från ransomware-återhämtning till servervirtualisering och bare metal-återställningar.

Global molninfrastruktur

Vårt säkra och lättillgängliga moln erbjuder en rad olika datalagringsalternativ, ett urval av regionala datacenter och möjlighet att snabbt återställa kunders data och verksamhet.

Enskärmshantering på distans

Övervaka och hantera hela din BCDR-flotta via Partner Portal eller Datto RMM.

Vi höjer ribban för pålitlighet

Datto SIRIS säkerhetskopierar direkt till det säkra Datto-molnet och med 99,99% upptid kan MSP:er vara lugna för att deras data är säkra.

Pålitlig säkerhetskopiering

Vår egenutvecklade Inverse Chain Technology tillhandahåller en av branschens pålitligaste backup- och lagringshanteringslösningar, utan alla de problem som är förknippade med liknande produkter.

Inbyggd Ransomware-detektering

Skanning av alla säkerhetskopior för ransomware och motståndskraftiga backupkedjor mot ransomwareattacker.

Automatiserad data- och bootverifiering

Med Datto kan du vara lugn för att systemet kommer att starta och återställas genom att verifiera att säkerhetskopian är i gott skick innan katastrofen inträffar.

Det ändamålsenliga molnet för säkerhetskopiering och återställning

MSP:er kan kopiera säkerhetskopior av ögonblicksbilder till det oföränderliga Datto Cloud som inte bara lagrar säkerhetskopierade bilder utan också ger en exabytes-klassplattform att återhämta sig i.

SIRIS integrerar med Datto RMM

Hantera hela din BCDR-flotta direkt från Datto RMM

Snabbåterställning för alla scenarier

Oavsett vad som hänt skyddar Datto SIRIS dina data och tillhandahåller en mängd funktioner för att dina kunder ska kunna återta verksamheten utan dröjsmål.

Kraften i virtualisering

Med Fast Failback minimerar du stillestånd genom att virtualisera servern och automatiskt kopiera nya data till produktionsenheten efter slutförd BMR.

Rollback och filåterställning

Med Rapid Rollback återställer du filsystem till funktionsdugligt skick utan att behöva återställa hela datorn. Om det bara gäller några få filer kan du använda Direct Restore Utility och hämta filer från vilken Windows-enhet som helst som använder iSCSI.

En komplett plattform för företagsledning

Mångsidig aktivering

Fysisk, virtuell eller bildaktivering

The Datto Partnership

Datto Partner Program - fördelar, försäljnings- och marknadsföringsstöd, DR-tester och mycket mer.

Bildbaserade uppdateringar

Minimera fel i uppdateringsprocessen och skapa enhetlighet över alla dina aktiva Datto-enheter.

Obegränsad molnlagring

Obegränsad lagring av data i Datto Cloud.

Backupinsikter

Exklusiv teknik som tillåter att användare identifierar fil- eller appändringar mellan två backuppunkter.

NAS Guard

Datto-enheter kan montera andra nätverkslagringsenheter och automatiskt schemalägga och kopiera data från de andra enheterna till Datto-enheten. Väl under NAS Guard-paraplyet är dessa uppgifter skyddade.

Ingen certifiering krävs

Lägg till BCDR till dina produkterbjudanden och spara tid genom att slippa eliminera ihoplappning av flera olika tekniker. Produkten fungerar direkt ur förpackningen, med minimal installation och konfiguration.

Integration med viktiga MSP-verktyg

RMM, PSA, dokumentation och mer.

24/7/365 Direct-to-Tech-support

Våra certifierade experter är redo att stå till tjänst under varje etapp av genomförandet.