[Video] Uitleg van Autotask PSA

Het mkb wil technologie inzetten om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het ontbreekt echter vaak aan expertise om de juiste oplossingen te identificeren, implementeren en beheren. Managed Service Providers (MSP’s) spelen hierop in door deze activiteiten als dienst aan te bieden. Maar zij worden daarin beperkt door tijd- en personeelsgebrek.

In deze Autotask PSA-video laten we zien hoe het centraliseren van de bedrijfsvoering en het beschikken over realtime data helpt om de efficiency en winstgevendheid van de MSP te vergroten.

Vraag vandaag nog een demo aan!