Back-ups maken: Is de 3-2-1 Backup Rule nog steeds relevant?

By George Rouse

Een backup maken we allemaal. Toch? Wekelijks een backup die on-site wordt bewaard? Tsja, dat is allemaal niet meer van deze tijd.

We produceren steeds meer data, werken allemaal online, en dus heb je ook een goede back-up strategie nodig om eventuele IT-rampen op te kunnen lossen door gegevensherstel vanaf de bewaarde back-up.

De 3-2-1- Backup Rule is de meest bekende strategie, maar sinds het jaar 2000 waarin deze strategie. Werd geïntroduceerd, is er veel veranderd.

Het nut van een correcte back-up strategie

Het grote doel van een back-up is om een kopie van alle data te maken, welke gebruikt kan worden voor gegevensherstel in geval van calamiteiten.

Deze noodsituaties kunnen het gevolg zijn van onder andere hardware fouten, software fouten, beschadiging van gegevens, virus of malware of het per ongeluk verwijderen van gegevens.

Met een correct gemaakte back-up kunnen gegevens snel worden hersteld zonder de continuïteit van het bedrijf of organisatie in gevaarte brengen.

Het gebruikte medium kan heel erg verschillen. Soms is het een eenvoudige USB-drive of een externe harde schijf. De meer complexe systemen maken vaak gebruik van uitgebreide harde schijf- of tape-systemen, of opslag in de cloud. Of natuurlijk een combinatie hiervan.

Voor de beste resultaten moeten er op consistente wijze regelmatige back-ups worden gemaakt. Hoe meer tijd er verstrijkt tussen de back-ups, hoe meer data je gaat verliezen in geval van nood.

Maar niet alleen de frequentie is belangrijk. Ook de back-up strategie die je gebruikt is van belang. Het bewaren van meerdere back-ups op verschillende locaties is tegenwoordig de standaard.

Van oudsher kennen we de 3-2-1 Backup Rule, maar is deze nog bruikbaar?

Wat is de 3-2-1 Backup Rule?

De meest bekende Back-up strategie is de 3-2-1 Backup Rule. Dit houdt het volgende in:

  • 3 kopieën van je data in…
  • 2 verschillende back-upformaten en…
  • 1 back-up wordt altijd off-site bewaard.

Deze back-up strategie werd geïntroduceerd door de Amerikaanse fotograaf Peter Krogh in het begin van de jaren 2000, en is inmiddels nog steeds populair.

Traditionele back-up versus Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR)

Ondanks dat er steeds meer geavanceerde varianten op deze strategie werden geïntroduceerd, proberen bedrijven meer en meer om een flexibele strategie te gebruiken. Tegenwoordig is de traditionele back-up slechts één onderdeel van een algemene strategie. De meeste bedrijven maken en implementeren tegenwoordig een Business Continuity & Disaster Recovery Plan (BCDR). Dit omvat niet alleen de back-up strategie, maar vooral ook de recovery en de snelheid hiervan.

Waarom zou je de 3-2-1 Backup Rule gebruiken?

De 3-2-1 Backup Rule heeft vandaag de dag nog steeds waarde, vooral voor bedrijven en instellingen die tot op heden nog helemaal geen back-ups maken. Het is namelijk een prima startpunt.

Maar naarmate bedrijven zich ontwikkelen, er meer data wordt geproduceerd, en bedrijven meer en meer afhankelijk zijn van deze data, is er meer nodig. De keuze voor samenwerking met een MSP is dan snel gemaakt om te kunnen garanderen dat de IT-infrastructuur soepel werkt.

Eén van de belangrijkste onderdelen van een MSP (Managed Service Provider) is de voorbereiding in geval van rampen. Met name de downtime als gevolg hiervan is belangrijk en moet zo kort mogelijk gehouden worden om de bedrijfsprocessen zo weinig mogelijk te storen.

De 3-2-1 Backup Rule daarentegen is ontworpen voor de bescherming tegen één enkele ramp, zoals een brand of overstroming op kantoor. In zo’n situatie ben je in staat om een backup terug te zetten.

Maar in de loop van de jaren, waarin ook cyberaanvallen en piraterij schering en inslag zijn, is de 3-2-1 Backup Rule niet meer afdoende.

Varianten van de 3-2-1 Backup Rule

In de loop van de jaren zijn er meerdere varianten ontstaan, zoals de 3-2-1-1-0 rule en de 4-3-2 backup rule. Mooie ontwikkeling, maar ook deze varianten kennen hun eigen problemen, waaronder kosten en tijd om een passende IT-structuur te beheren.

3-2-1-1-0 Backup Rule

Deze back-up strategie is gebouwd op dezelfde basis als de 3-2-1 Backup Rule, maar gaat nog een paar stappen verder. Zo is er een extra offline back-up toegevoegd en een extra controle om er zeker van te zijn dat alle back-ups zonder fouten gemaakt zijn.

4-3-2 Backup Rule

Deze strategie wordt vaak toegepast in combinatie met een MSP of een IT Service Provider. De 4-3-2 Back Rule houdt in dat:

  • 4 back-ups die opgeslagen zijn op…
  • 3 locaties (Lokaal, bij je MSP en in de cloud) en…
  • 2 daarvan zijn altijd off-site.

Datto SIRIS: Hoge efficiëntie met een geautomatiseerde BCDR-oplossing

Datto is een van de pioniers van de alles-in-één BCDR-oplossing die veel handmatig werk, hoge kosten en menselijke fouten bij het verwerken van verschillende media-typen op meerdere locaties wegneemt.

Datto SIRIS is een flexibele BCDR-oplossing die volledig geautomatiseerd niet alleen een kopie van jouw data lokaal opslaat, en ook in onze cloud. Ook is er de optie om een extra cloud-to-cloud back-up uit te voeren, voor nog meer zekerheid en flexibiliteit.

Met onze end-to-end back-up versleuteling en geavanceerde back-up, kun je erop vertrouwen dat jouw back-ups veilig zijn, en klaarstaan op het moment dat je ze nodig hebt.


Suggested Next Reads