Het verschil tussen cloud computing en virtualisatie

By Tobias Geisler Mesevage

Misschien ben jij een van de velen die de termen ‘cloud computing’ en ‘virtualisatie’ door elkaar gebruikt. Dit is niet correct, maar je bent beslist niet de enige!

Het Amerikaanse onderzoeksinstituut Forrester Research ontdekte dat 70% van wat IT-beheerders 'private cloud' noemen, niet echt voldoet aan de officiële definitie van cloud computing.

De verwarring is heel erg begrijpelijk, en als je de officiële definities er op naleest, zul je ontdekken dat beide termen meer gemeen hebben dan dat er verschillen zijn.

In dit artikel bespreken we de basisprincipes van cloud computing en virtualisatie, inclusief de voordelen van elk.

Wat is cloud computing?

Het Amerikaanse instituut voor standaardisatie gebruikt de volgende definitie voor Cloud Computing (vrij vertaald):

Alom aanwezige on-demand netwerktoegang tot een gedeelde pool van configureerbare netwerkbronnen zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en services.

Voordat je iets een ‘Cloud’ mag noemen, heeft ditzelfde instituut bepaald dat 5 kenmerken bepalend zijn:

 • On-demand selfservice
 • Een gebruiker kan eenzijdig gebruik maken van capaciteit, zoals servertijd en netwerkopslag.
 • Toegankelijkheid van het netwerk
 • Mogelijkheden voor toegang zijn beschikbaar voor meerdere clients en terminals.
 • Delen van bronnen
 • De bronnen van de provider worden gedeeld beschikbaar gesteld aan gebruikers volgens een Multi-tenant-model.
 • Flexibiliteit
 • Gebruikers kunnen capaciteit toevoegen of verminderen via speciaal daarvoor ontwikkelde software.
 • Gemeten service

Automatische controle en optimalisatie van bronnen, met gedetailleerde informatie over wie wat gebruikt, en in welke hoeveelheid.

Zonder al deze 5 essentiële kenmerken, is er technisch gezien geen sprake van een ‘cloud’.

Het Cloud-model bestaat uit drie servicemodellen:

Software as a Service (SaaS)

De eindgebruiker kan de applicaties van de provider gebruiken. Deze applicaties draaien in een cloud-infrastructuur.

Platform as a Service (PaaS)

De eindgebruiker kan applicaties (die zijn gemaakt met tools die door de provider worden ondersteund) zelf implementeren in de cloud.

Infrastructure as a Service (IaaS)

De eindgebruiker kan de cloud zelf inrichten met betrekking tot verwerking, opslag, netwerken en andere bronnen, om uiteindelijk zelf willekeurige software te installeren en uit te voeren.

En er bestaan 4 implementatiemodellen van de cloud:

 • Private Cloud - De gehele infrastructuur van de cloud is ingericht voor exclusief gebruik door één organisatie of bedrijf met meerdere gebruikers.
 • Community Cloud - De infrastructuur van de cloud is bedoeld voor exclusief gebruik door een specifieke groep consumenten van organisaties die iets gemeen hebben.
 • Public Cloud - Deze infrastructuur is ingericht voor algemeen gebruik door het grote publiek. De infrastructuur kan eigendom zijn en beheerd worden door een commerciële partij, of bijvoorbeeld door de overheid.
 • Hybrid Cloud - Dit is een infrastructuur wat een combinatie is van twee of meer eerdergenoemde implementatiemodellen. (Private Cloud, Community Cloud, Public Cloud)

Wat is virtualisatie?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is cloud computing niet hetzelfde als virtualisatie. Daarentegen is virtualisatie wel een essentiële techniek wat cloud computing mogelijk maakt. Hoewel cloud computing en virtualisatie gebaseerd zijn op vergelijkbare modellen en principes, zijn ze intrinsiek verschillend.

Cloud Computing vs Virtualisation: Virtualisatie zorgt ervoor dat één bron zich kan gedragen als vele bronnen, terwijl cloud computing meerdere eindgebruikers toegang kan geven tot één enkele (gedeelde) bron.

Met virtualisatie kan een enkele fysieke server meerdere virtuele machines worden, die in wezen geïsoleerde stukjes hardware zijn met veel verwerkings-, geheugen-, opslag- en netwerkcapaciteit.

Elke virtuele machine kan onafhankelijk draaien terwijl de bronnen van een enkele hostmachine worden gedeeld, omdat ze in zogenaamde hypervisors zijn geladen. Hypervisors, ook wel de abstraction layer genoemd, worden gebruikt om fysieke bronnen te scheiden van hun virtuele omgevingen. Zodra resources zijn samengevoegd, kunnen ze naar behoefte worden verdeeld over veel virtuele omgevingen.

Cloud Computing vs Virtualisatie

Of je gebruik wilt maken van cloud computing of. Van virtualisatie, hangt sterk af van je eisen en van het type bedrijf of organisatie.

Voor veel kleinere bedrijven is cloud computing eenvoudig te implementeren en is in de meeste gevallen veel goedkoper. Alle gegevens zijn dan beschikbaar via internet, zonder zelf een server en een infrastructuur installeren en te beheren.

Veel kleine bedrijven kiezen voor de cloud voor toepassingen zoals klantenbeheer (CRM), gehoste VoIP of externe opslag. De kosten van het gebruik van de cloud zijn veel lager dan het implementeren van virtualisatie.

Cloud computing biedt ook een eenvoudigere installatie van applicaties en hardware, toegang tot software wat voor die kleinere bedrijven normaal gesproken onbetaalbaar zou zijn, en de mogelijkheid om software uit te proberen voordat ze deze kopen. Het vereist een relatief kleine investering om een ​​cloudapplicatie te implementeren.

Maar er zijn ook bedrijven en organisaties die, uit kostenoverwegingen, beter voor virtualisatie kunnen kiezen:

Door meerdere virtuele machines te laten draaien, worden de beschikbare middelen gemaximaliseerd. Dit betekent concreet dat er minder hardware nodig is, wat fors kan schelen in de operationele kosten.

Minder servers betekent dat je minder mensen nodig hebt om deze te beheren. Ook dit zorgt voor een substantiële verlaging van de kosten.

Virtualisatie kan ook worden gezien als een extra bescherming tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen, aangezien de schade zich zal beperken tot de virtuele machine zelf.

Neem contact op met Datto voor meer informatie over cloud computing vs virtualisatie. Samen kunnen we bepalen welke van de twee geschikt is voor uw bedrijf of organisatie.

Minimaliseer business-downtime met een complete Restore Toolkit

In dit e-book lichten we de tools toe die MSP's nodig hebben om calamiteiten aan te pakken en downtime te voorkomen.

Bekijk de bron

Suggested Next Reads